Prozess & Planung

We gaan nu een inrichtingsplan maken. Hierin werken we uit hoe we het nieuwe bedrijventerrein precies gaan inrichten.

De ontsluiting van het gebied is natuurlijk erg belangrijk. We wachten daarom met belangstelling op de uitspraak van de Raad van State over de ViA15.

In 2026 beginnen we met de eerste fase van het bouwrijp maken van het terrein.

In 2027 starten we met de uitgifte van de eerste kavels.

Haben Sie Fragen? Schauen Sie sich zuerst unsere FAQ-Seite an.