Raumplan

Het uitbreidingsgebied van BusinessPark 7Poort 2 ligt ten zuiden van de A12 en ten oosten van BusinessPark 7Poort 1. Daarom sluiten we zoveel mogelijk aan bij de wegprofielen, stedenbouwkundige opzet en groene ruimtes van het bestaande terrein. Het bestaande en historische landschap dient als inspiratie voor de verdere invulling, zodat herkenbare structuren en patronen behouden blijven of zelfs versterkt worden.

We streven ernaar de cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken. De beplanting van de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk met inheemse soorten uitgevoerd, zodat deze naadloos aansluit op het omliggende landschap. Deze aanpak zetten we ook voort richting de toekomstige zuidelijke woonomgeving, waardoor er een harmonieuze en duurzame integratie ontstaat tussen bedrijventerrein en woongebied.

Voor meer informatie kunt u hier het beeldkwaliteitsplan downloaden

RAUMPLANUNG DER ERWEITERUNG